Wentink Occasions

Wentink Occasions Logo

Wentink Occasions heeft een grote positieve bijdrage geleverd aan ModeltreinWinkel.nl

Helaas is Jan Wentink na een kort ziekbed overleden. Aangezien we graag wat terug doen voor de hulp die Wentink Occasions ons in het verleden heeft geboden is in overleg met Jan en Anita besproken dat de voorraad waar nog niks mee is gedaan via ModeltreinWinkel.nl verkocht wordt. Deze artikelen zijn door ons getest en zo goed mogelijk omschreven.